7ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                       

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΤΗΣ 7ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

        ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΤΙΣ 6-6-2018

     Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

α/α Αποφάσεων

Περίληψη αποφάσεων

1ο Κοπή δένδρου

2ο Παραχώρηση πλατείας Ηρ.Πολυτεχνείου  

3ο Παραχώρηση πλατείας  Ηρ.Πολυτεχνείου

          11/2018        

          12/2018

          13/2018

                 

     ΟΜΟΦΩΝΑ          

     ΟΜΟΦΩΝΑ

     ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

                                                  O  Πρόεδρος του Συμβουλίου της

                                                 Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης

  

                                                        ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies