12ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                       

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΤΗΣ 12ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΤΙΣ 7-11-2018

 

     Θέμα  Ημερήσιας Διάταξης   

α/α Αποφάσεων

Περίληψη αποφάσεων

 

1ο  Κοπή πεύκου  

2ο  Κοπή πεύκου

3ο  Κοπή πεύκου

4ο  Κοπή πεύκου

5ο  Παραχώρηση πλατείας

6ο  Παραχώρηση πλατείας

 

 

24/2018  

25/2018

26/2018

27/2018

28/2018

29/2018

   

       ΟΜΟΦΩΝΑ  

       ΟΜΟΦΩΝΑ

       ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

       ΟΜΟΦΩΝΑ

       ΟΜΟΦΩΝΑ

                                                                     

                                                                          O  Πρόεδρος του Συμβουλίου της

                                                 Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης

 

 

                                                 ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

 

                                                                      

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies