12ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης 2018

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                       

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΤΗΣ 12ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΤΙΣ 7-11-2018

 

     Θέμα  Ημερήσιας Διάταξης   

α/α Αποφάσεων

Περίληψη αποφάσεων

 

1ο  Κοπή πεύκου  

2ο  Κοπή πεύκου

3ο  Κοπή πεύκου

4ο  Κοπή πεύκου

5ο  Παραχώρηση πλατείας

6ο  Παραχώρηση πλατείας

 

 

24/2018  

25/2018

26/2018

27/2018

28/2018

29/2018

   

       ΟΜΟΦΩΝΑ  

       ΟΜΟΦΩΝΑ

       ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

       ΟΜΟΦΩΝΑ

       ΟΜΟΦΩΝΑ

                                                                     

                                                                          O  Πρόεδρος του Συμβουλίου της

                                                 Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης

 

 

                                                 ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

 

                                                                      

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies