14ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                       

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΤΗΣ 14ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΤΙΣ 5-12-2018

 

     Θέμα  Ημερήσιας Διάταξης   

α/α Αποφάσεων

Περίληψη αποφάσεων

 

1ο  Κοπή δέντρου   

2ο  Κοπή δέντρου

3ο  Κοπή δέντρου

4ο  Καθορισμός θέσεων Υπαίθριου Στάσιμου και Πλανόδιου Εμπορίου στα Διοικητικά όρια του Δήμου Πεντέλης 

 

 

 

31/2018

32/2018

33/2018

34/2018

 

     ΟΜΟΦΩΝΑ  

     ΟΜΟΦΩΝΑ

     ΟΜΟΦΩΝΑ

     ΟΜΟΦΩΝΑ

      

                                                                     

                                                    O  Πρόεδρος του Συμβουλίου της

                                                 Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης

 

 

                                                 ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

 

                                                                      

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies