Αποφάσεις Δ.Κ. Πεντέλης

12/2016

Επισυνάπτεται αρχείο με την Απόφαση όπως αναφέρεται στον "9ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2016"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof dkpen 12 2016.pdf)apof dkpen 12 2016.pdf[ ]139 kB

11/2016

Επισυνάπτεται αρχείο με την Απόφαση όπως αναφέρεται στον "8ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2016"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof dkpen 11 2016.pdf)apof dkpen 11 2016.pdf[ ]149 kB

10/2016

Επισυνάπτεται αναρτημένο αρχείο με αρ. ΑΔΑ με την απόφαση όπως αναφέρεται στον "7ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2016"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof dkpentelis 10 2016 ada.pdf)apof dkpentelis 10 2016 ada.pdf[ ]192 kB

09/2016

Επισυνάπτεται αναρτημένο με αρ. ΑΔΑ αρχείο όπως αναφέρεται στον "6ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2016"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof dkpen 09 2016 ada.pdf)apof dkpen 09 2016 ada.pdf[ ]190 kB

06/2016

Επισυνάπτεται αρχέιο με την Απόφαση όπως αναφέρεται στον "4ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2016"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof 06 2016 dkpen.pdf)apof 06 2016 dkpen.pdf[ ]240 kB
Top