5ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου ΔΚ Πεντέλης 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

5ης/2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗ 

ΘΕΜΑ

Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1Ο Θέμα:  Ανανέωση άδειας  χρήσης μουσικών οργάνων ,   (στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος εντός του καταστήματος) στο κατάστημα «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» με διακριτικό τίτλο «ΔΩΔΩΝΗ» της «Πανέτη  Ελένη» πουβρίσκεται στην πλατεία Αγ. Τριάδας  αρ. 4 στη Πεντέλη  για ένα έτος

 

 

7/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

  

ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies