6ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2013

Ελληνική Δημοκράτια                                      Πεντέλη 28 - 6 - 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ              

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 6ης / ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

ΘΕΜΑ

Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1Ο    θέμα ημερησίας διάταξης

Καθορισμός Χώρων για Προβολή Υπαίθριας   Διαφήμισης στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Πεντέλης

8/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

2Ο θέμα ημερησίας   διάταξης

Κοπή ξερού   δένδρου σε κοινόχρηστο χώρο.

9/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

KOΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies