7ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2013

Ελληνική Δημοκρατία                                                      Πεντέλη, 4-7-2013

Δήμος Πεντέλης

Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 7ης / ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

ΘΕΜΑ

Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1Ο θέμα

Παράταση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ   ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΚΑΦΕ – WINEBAR –ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) » της εταιρίας   «GIMMESHLETER    Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία » με   διακριτικό τίτλο  στην οδό Σουβαλιώτη   αρ. 1 & πλατεία Αγίας Τριάδας στη Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης του Δήμου   Πεντέλης

10/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

  

ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies