8ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2019

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Πεντέλη 27 - 8 - 2019

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ          

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

                                                

                                              ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

                           8ης / ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

 

 

ΘΕΜΑ

 

Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

1ο Θέμα

 

ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΟΥ

 

  

   8/2019

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

 

 

                                        H  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

 

 

 

                                   ΚΑΠΡΑΛΟΥ-ΣΟΥΤΑΔΗ  ΧΡΥΣΟΥΛA

 

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies