11ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2019

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Πεντέλη 17 - 10 - 2019

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ          

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

                                                

                                              ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

                          11ης / ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

 

 

ΘΕΜΑ

 

Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1ο Θέμα

 ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΟΥ

   11/2019

 ΚΑΤΑ   ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

2ο Θέμα

 ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ

 12/2019  ΟΜΟΦΩΝΑ
 

3ο Θέμα

 ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΟΥ

13/2019  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

 

 

 

                                        H  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

 

 

 

                                   ΚΑΠΡΑΛΟΥ-ΣΟΥΤΑΔΗ  ΧΡΥΣΟΥΛA

 

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies