7ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2019

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Πεντέλη 10 - 7 - 2019

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ          

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

                                                

                                              ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

                           7ης / ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

 

 

ΘΕΜΑ

 

Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

1ο  Θέμα

 

Προτάσεις για σύνταξη τεχνικού προγράμματος έτους 2020.

  

  7 / 2019

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

 

 

                                        H  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

 

 

 

                                   ΚΑΠΡΑΛΟΥ-ΣΟΥΤΑΔΗ  ΧΡΥΣΟΥΛA

 

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies