4ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Πεντέλη 16-4-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ             

Δ.Κ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

4ης/2014 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 ΘΕΜΑ

Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1ο ΘΕΜΑ:

Ενημέρωση για τρέχοντα ζητήματα από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητος Πεντέλης.

 

4/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies