2ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

2ης / ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΘΕΜΑ

Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

      Χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος   «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης & Αναψυχής (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)» η υπό σύσταση εταιρία ΙΚΕ με ιδρυτές τον Κ. Κωνσταντίνου και Σ. Χονδροματίδη, επί των οδών Ελ. Βενιζέλου και Αγ. Γεωργίου 1, στη Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης.

 

03/2015

ΟΜΟΦΩΝΑ

 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης

Ιωάννης Ζούνης

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies