3ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Πεντέλη 31 - 3 - 2015

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ          

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

3ης / ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

ΘΕΜΑ

 

Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

θέμα Εκτός ημερησίας.

Χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Παρασκευής και Προσφοράς πλήρους Γεύματος  (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)» από την  υπό σύσταση εταιρία ΙΚΕ με ιδρυτές τον Κ. Κωνσταντίνου και Σ. Χονδροματίδη, επί των οδών Ελ. Βενιζέλου και Αγ. Γεωργίου 1, στη Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης.

 

4/2015

ΟΜΟΦΩΝΑ

1ο  Θέμα

Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης.

5/2015

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

ΖΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies