6ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Πεντέλη 27 - 5 - 2015

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ            

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

6ης / ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

 

ΘΕΜΑ

 

Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1Ο θέμα

Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης Προσωρινής Εγκατάστασης Υπαιθρίου Λούνα Πάρκ στην Δ. Κ. Πεντέλης.

08/2015

KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

ΖΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies