Συνεδριάσεις Δ.Κ. Πεντέλης

Πρόσκληση 14ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2018

Σας καλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ.3 του Ν.3852/2010 να προσέλθετε  στη 14η  τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης, που θα πραγματοποιηθεί στο Τοπικό Κατάστημα (Ηγ.Μακρυγιάννη 2 Πεντέλη), την 18η  του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα  Τρίτη και ώρα 18.00 μ.μ.  

Πρόσκληση 13ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2018

Σας καλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ.3 του Ν.3852/2010 να προσέλθετε  στη 13η  τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης, που θα πραγματοποιηθεί στο Τοπικό Κατάστημα (Ηγ.Μακρυγιάννη 2 Πεντέλη), την 28η  του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi_13is_synedriasis_2018_dkp.pdf)prosklisi_13is_synedriasis_2018_dkp.pdf[ ]34 kB

Πρόσκληση 12ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2018

Σας καλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ.3 του Ν.3852/2010 να προσέλθετε  στη 12η  τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης, που θα πραγματοποιηθεί στο Τοπικό Κατάστημα (Ηγ.Μακρυγιάννη 2 Πεντέλη), την 17η  του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ.  

Επισυνάπτεται η πρόσκληση

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi_12is_2018_dkp.pdf)prosklisi_12is_2018_dkp.pdf[ ]41 kB

Πρόσκληση 13ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2018

Σας καλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ.3 του Ν.3852/2010 να προσέλθετε  στη 13η  τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης, που θα πραγματοποιηθεί στο Τοπικό Κατάστημα (Ηγ.Μακρυγιάννη 2 Πεντέλη), την 17η  του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi_13is_2018synedriasis_dkp.pdf)prosklisi_13is_2018synedriasis_dkp.pdf[ ]41 kB

Πρόσκληση 9ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2018

Στο Τοπικό Κατάστημα (Ηγ.Μακρυγιάννη 2 Πεντέλη), την 25η  του μήνα Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ.

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies