Συνεδριάσεις Δ.Κ. Πεντέλης

Πρόσκληση 9ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2018

Στο Τοπικό Κατάστημα (Ηγ.Μακρυγιάννη 2 Πεντέλη), την 25η  του μήνα Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ.

Πρόσκληση 5ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2018

Στο Τοπικό Κατάστημα (Ηγ.Μακρυγιάννη 2 Πεντέλη), την 7η  του μήνα Μαΐου  του έτους 2018, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskl052018dkpentelis.pdf)proskl052018dkpentelis.pdf[ ]118 kB

Πρόσκληση 4ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2018

Στο Τοπικό Κατάστημα (Ηγ.Μακρυγιάννη 2 Πεντέλη), την 25η  του μήνα Απριλίου του έτους 2018, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ. 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskldkpent-04-2018.pdf)proskldkpent-04-2018.pdf[ ]117 kB

Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2018

Στο Τοπικό Κατάστημα (Ηγ.Μακρυγιάννη 2 Πεντέλη), την 19η  του μήνα Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosk-032018-dkpent.pdf)prosk-032018-dkpent.pdf[ ]118 kB

Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2018

Στο Τοπικό Κατάστημα (Ηγ.Μακρυγιάννη 2 Πεντέλη), την 7η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.30 μ.μ

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskdkpent022018ds.pdf)proskdkpent022018ds.pdf[ ]76 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies