Συνεδριάσεις Δ.Κ. Πεντέλης

Πρόσκληση 6ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2017

Στο Τοπικό Κατάστημα (Ηγ.Μακρυγιάννη 2 Πεντέλη), την 15η  του μήνα Μαΐου του έτους 2017, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosk 06 2017 dkpent.pdf)prosk 06 2017 dkpent.pdf[ ]119 kB

Πρόσκληση 4ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2017

Στο Τοπικό Κατάστημα (Ηγ.Μακρυγιάννη 2 Πεντέλη), την 22η  του μήνα Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (dkpent prosk 4 2017.pdf)dkpent prosk 4 2017.pdf[ ]116 kB

Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2017

Στο Τοπικό Κατάστημα (Ηγ.Μακρυγιάννη 2 Πεντέλη), την 8η  του μήνα Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ.  

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosk 03 2017 dkpent.pdf)prosk 03 2017 dkpent.pdf[ ]118 kB

Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2017

Στο Τοπικό Κατάστημα (Ηγ.Μακρυγιάννη 2 Πεντέλη), την 24η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 μ.μ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskl 2 2017 dkpen.pdf)proskl 2 2017 dkpen.pdf[ ]114 kB

Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2017

Στο Τοπικό Κατάστημα (Ηγ.Μακρυγιάννη 2 Πεντέλη), την 23η  του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 18.00 μ.μ.  

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (eggmayorplateiaminiclub.pdf)eggmayorplateiaminiclub.pdf[ ]39 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Proskl 01 2017 dkpentel.pdf)Proskl 01 2017 dkpentel.pdf[ ]117 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies