Συνεδριάσεις Δ.Κ. Πεντέλης

Πρόσκληση 15ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2016

Σας καλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ.3 του Ν.3852/2010 να προσέλθετε  στη 15η  Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης, που θα πραγματοποιηθεί στο Τοπικό Κατάστημα (Ηγ.Μακρυγιάννη 2 Πεντέλη), την 19η  του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ.  για  να αποφασίσουμε  επί  του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης : Χορήγηση Νέων  Αδειών Υπαίθριου Πλανόδιου & Στάσιμου Εμπορίου.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskl dkpent 15 2016.pdf)proskl dkpent 15 2016.pdf[ ]117 kB

Πρόσκληση 12ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2016

Σας καλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ.3 του Ν.3852/2010 να προσέλθετε  στη 12η  Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης, που θα πραγματοποιηθεί στο Τοπικό Κατάστημα (Ηγ.Μακρυγιάννη 2 Πεντέλη), την 18η  του μήνα Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ.  για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskl dkp 12 2016.pdf)proskl dkp 12 2016.pdf[ ]120 kB

Πρόσκληση 11ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2016

Σας καλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ.3 του Ν.3852/2010 να προσέλθετε  στη 11η  τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης, που θα πραγματοποιηθεί στο Τοπικό Κατάστημα (Ηγ.Μακρυγιάννη 2 Πεντέλη), την 27η  του μήνα Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ.  για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε  επί  των θεμάτων  ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskl 11 2016 dkpen.pdf)proskl 11 2016 dkpen.pdf[ ]116 kB

Πρόσκηση 10ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2016

Σας καλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ.3 του Ν.3852/2010 να προσέλθετε  στη 10η  τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης, που θα πραγματοποιηθεί στο Τοπικό Κατάστημα (Ηγ.Μακρυγιάννη 2 Πεντέλη), την 23η  του μήνα Μαίου του έτους 2016, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ.  για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε  επί  των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskl 10 2016 dkpent.pdf)proskl 10 2016 dkpent.pdf[ ]76 kB

Πρόσκληση 9ης συνεδρίασης του Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2016

Σας καλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ.3 του Ν.3852/2010 να προσέλθετε  στη 9η  έκτακτη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης, που θα πραγματοποιηθεί στο Τοπικό Κατάστημα (Ηγ.Μακρυγιάννη 2 Πεντέλη), την 9η  του μήνα Μαίου του έτους 2016, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ.  για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε  επί  των θεμάτων  ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskl 09 2016 dkpen.pdf)proskl 09 2016 dkpen.pdf[ ]117 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies