Συνεδριάσεις Δ.Κ. Πεντέλης

Πρόσκληση 5ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2016

Σας καλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ.3 του Ν.3852/2010 να προσέλθετε  στη 5η  τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης, που θα πραγματοποιηθεί στο Τοπικό Κατάστημα (Ηγ.Μακρυγιάννη 2 Πεντέλη), την 2η  του μήνα Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ.  για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε  επί  των επισυνάπτομενων θεμάτων.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 05 2016 dkpent.pdf)prosklisi 05 2016 dkpent.pdf[ ]157 kB

Πρόσκληση 4ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2016

Σας καλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ.3 του Ν.3852/2010 να προσέλθετε  στη 4η  τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης, που θα πραγματοποιηθεί στο Τοπικό Κατάστημα (Ηγ.Μακρυγιάννη 2 Πεντέλη), την 15η  του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 18.00 μ.μ.  για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε  επί  των επισυνάπτομενων θεμάτων.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 4 ds dkpen 2016.pdf)prosklisi 4 ds dkpen 2016.pdf[ ]336 kB

Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2016

Σας καλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ.3 του Ν.3852/2010 να προσέλθετε  στη 3η  τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης, που θα πραγματοποιηθεί στο Τοπικό Κατάστημα (Ηγ.Μακρυγιάννη 2 Πεντέλη), την 1η  του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ.  για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε  επί  των κάτωθι θεμάτων:

    «Τοποθέτηση συστήματος στηθαίων ασφαλείας επί της οδού Κωλέττη στη Δ.Κ. Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης»

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 3 dkpen 2016.pdf)prosklisi 3 dkpen 2016.pdf[ ]338 kB

Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2016

Σας καλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ.3 του Ν.3852/2010 να προσέλθετε  στη 2η  έκτακτη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης, που θα πραγματοποιηθεί στο Τοπικό Κατάστημα (Ηγ.Μακρυγιάννη 2 Πεντέλη), την 26η  του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα  Τρίτη και ώρα 18.00 μ.μ.  για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε  επί  των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 2o ds dkpen 2016.pdf)prosklisi 2o ds dkpen 2016.pdf[ ]118 kB

Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2016

Σας καλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ.3 του Ν.3852/2010 να προσέλθετε  στη 1η  έκτακτη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης, που θα πραγματοποιηθεί στο Τοπικό Κατάστημα (Ηγ.Μακρυγιάννη 2 Πεντέλη), την 11η  του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 18.00 μ.μ.  για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε  επί  των κάτωθι θεμάτων 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 1 2016 dkpen.pdf)prosklisi 1 2016 dkpen.pdf[ ]77 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies