Σύνθεση

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης  από 03/11/2017

 1. Σουτάδη Καπράλου Χρυσούλα, Πρόεδρος
 2. Ζούνης Ιωάννης
 3. Γεωργόπουλος Κανέλλος
 4. Μπαχαρνικου Ελένη
 5. Τριπατζη Ελένη

 

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης  μέχρι 02/11/2017

 1. Ζούνης Ιωάννης, Πρόεδρος
 2. Σουτάδη Καπράλου Χρυσούλα
 3. Γεωργόπουλος Κανέλλος
 4. Μπαχαρνικου Ελένη
 5. Τριπατζη Ελένη

 Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης  μέχρι την 31/8/2014 ήταν:

 1. Κολιός Μιχαήλ, Πρόεδρος
 2. Γεωργαράς Δημήτριος
 3. Πουρνάρα - Αυγέρη Αγγελική
 4. Καπράλος Σταμάτιος
 5. Ξάφης Σπυρίδων

Η σύνθεση του ανωτέρω Συμβουλίου ορίζεται με το άρθρο 79 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παράγραφος 16 του ν.4071/2012.

Η σύνθεση του Συμβουλίου μέχρι 13.12.2012 είχε ως εξής:

 1. Κολιός Μιχαήλ, Πρόεδρος
 2. Γεωργαράς Δημήτριος, Αντιπρόεδρος
 3. Πουρνάρα - Αυγέρη Αγγελική, Μέλος
 4. Καπράλος Σταμάτιος, Μέλος
 5. Ξάφης Σπυρίδων, Μέλος
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies