Αρχοντία Χάνου Μπούσουλα - Δήλωση περιουσιακής κατάστασης έτους 2012

Με βάση το άρθρο 1 του ν.3212/2003, η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης της κας Μπούσουλα Χάνου Αρχοντίας έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στην Γ Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες & Ελέγχου Δ.Π. Κατάστασης του Υπουργείου Δικαιοσύνης και είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων μετά από αίτησή τους. 

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies