Παλαιοδήμος Άγγελος - Δήλωση περιουσιακής κατάστασης 2014

Η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης του κ. Παλαιοδήμου Άγγελου έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα όπως ορίζει το άρθρο 1 του ν.3212/2003, στην Γ' Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες & Ελέγχου Δ.Π. Κατάστασης του Υπουργείου Δικαιοσύνης και είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων μετά από αίτησή τους.

Επισυνάπτεται αρχείο με το αποδεικτικό της ταχυδρομικής αποστολής της δήλωσης.

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies