Πίνακες Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης - μηνός Φεβρουαρίου 2019

Εκτύπωση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Apologismos_2os_eksoda_97ΥΜΩΞ3-Ζ9Ξ.pdf)Apologismos_2os_eksoda_97ΥΜΩΞ3-Ζ9Ξ.pdf[ ]692 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Apologismos_2os_esoda_ΨΗΚ0ΩΞ3-ΛΟΗ.pdf)Apologismos_2os_esoda_ΨΗΚ0ΩΞ3-ΛΟΗ.pdf[ ]349 kB

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies