Πίνακες εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Πεντέλης 1/1/2014 - 30/11/2014

Επισυνάπτονται τα εξής αρχεία  (αναρτημένα με ΑΔΑ) :

1. Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού 1/1/2014 - 30/11/2014 - Έσοδα

2. Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού 1/1/2014 - 30/11/2014 - Έξοδα

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies