Πίνακες εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Πεντέλης 1/1/2014 - 30/12/2014

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης από 1/1/2014 έως 31/12/2014 όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies