Προϋπολογισμός Δήμου

Πίνακες Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός Ιουλίου 2015

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2015, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Πίνακες Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός Ιουνίου 2015

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (esoda June2015.pdf)esoda June2015.pdf[ ]154 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (exoda June2015.pdf)exoda June2015.pdf[ ]241 kB

Πίνακες Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός Μαίου 2015

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΜΑΙΟΥ 2015, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (esoda May 2015.pdf)esoda May 2015.pdf[ ]183 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (exoda May 2015.pdf)exoda May 2015.pdf[ ]252 kB

Πίνακες εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός Απριλίου 2015

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Eisigisi_Ν4305-2014_13052015.pdf)Eisigisi_Ν4305-2014_13052015.pdf[ ]59 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Esoda April 2015.pdf)Esoda April 2015.pdf[ ]180 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (exoda April 2015.pdf)exoda April 2015.pdf[ ]264 kB

Πίνακες εκτέλεσης Προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός Μαρτίου 2015

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2015, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies