Διαδικασία χορήγησης αδειών τομής

  1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
  2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ Η ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΔΟΥΣ ΠΟΥ  ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ (ΟΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΟΥΝ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ)
  3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ Ο.Α.Σ.Α ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ Ή ΜΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ Ε.Π.Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ Ή ΜΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
  5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
  6. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
  7. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ Β’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
  8. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΜΗΣ
  9. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
  10. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies