Πρόσκληση ιδιοκτητών ακινήτων 3ης και 4ης γειτονιάς ΔΚ Μελισσίων

Εκτύπωση

Με την υπ’ αριθ. 195/2014 Απόφαση Δ.Σ. Πεντέλης αποφασίστηκε η ανάρτηση της παραλαβής των διορθώσεων του Β1 σταδίου της μελέτης επέκτασης αναθεώρησης τμημάτων 3ης (Λάκκα Ρήγα, Μποκόρου) και 4ης (Παληάγιαννη, Σαλίγκαρος, Ηπειρώτικα, Κακιά Σκάλα) Πολεοδομικών Ενοτήτων της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης.

Καλούνται όλοι οι κύριοι ή νομείς των ακινήτων εντός της περιοχής της μελέτης να προσέλθουν στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων, Καλαμβόκη 2Α, Τ.Κ. 15127 Μελίσσια, από την 15-10-2014, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 9:00π.μ. – 15:00μ.μ., προκειμένου να λάβουν γνώση της ανάρτησης της παραλαβής των διορθώσεων του Β1 σταδίου της ως άνω μελέτης και να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους.

Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης στον ημερήσιο τύπο των Αθηνών και τον τοπικό τύπο.

Πληροφορίες παρέχονται στη Δ/νση Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Λειτουργιών Πόλης κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο τηλέφωνο 213-2050030.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (AnakAnartisiDPE101014.pdf)AnakAnartisiDPE101014.pdf[ ]44 kB

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies