Εθνικό Μητρώο Υδροληψίας - Παράταση υποβολής αιτήσεων για εγγραφή

Εκτύπωση

Σύμφωνα με το από 17/10/2014 ηλεκτρονικό μήνυμα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και το από 1/10/2014 δελτία τύπου του Υ.ΠΕ.Κ.Α. μας κοινοποιήθηκε δελτίο τύπου του Υ.ΠΕ.Κ.Α. δίνεται η δυνατότητα εκπρόθεσμης εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας χωρίς την επιβολή προστίμου μέχρι τέλος του έτους.

Επισυνάπτεται το έγγραφο της υπηρεσίας.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (anak emsy 3 11 14.pdf)anak emsy 3 11 14.pdf[ ]71 kB

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies