Περιβάλλον & Πολεοδομία

Ανακοίνωση Περιφέρειας Αττικής Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 5 παρ. 2 του Ν.1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (AnakPerifAttikisDPE.pdf)AnakPerifAttikisDPE.pdf[ ]75 kB
Περισσότερα: Ανακοίνωση Περιφέρειας Αττικής Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Διοικητικό έγγραφο προς την Κτημαλόγιο Α.Ε.

Σε συνέχεια των εγγράφων που αποστέλλετε στους δημότες μας και αφορούν τμήματα ιδιοκτησιών που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικά σας γνωρίζουμε ότι :

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ProsKtimatologioGiaDasikousXartes.pdf)ProsKtimatologioGiaDasikousXartes.pdf[ ]43 kB
Περισσότερα: Διοικητικό έγγραφο προς την Κτημαλόγιο Α.Ε.

Ανάρτηση Πινάκων Επιτροπών Ενστάσεων Πεντέλης

Σας κοινοποιούμε το σχετικό με τα πινάκια 1 και 2 των συνεδριάσεων της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων κατά των Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων της Ανάρτησης του Εθνικού Κτηματολογίου για την ανάρτησή του για ενημέρωση των πολιτών.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (PinakesPEntelis.pdf)PinakesPEntelis.pdf[ ]74 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (q.jpg)q.jpg[ ]324 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (qq.jpg)qq.jpg[ ]271 kB

Ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής

Σχετ.Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 49584/13-03-2013 (αρ. πρωτ. Δήμου Πεντέλης 6914/26-3-13)  έγγραφο της Περιφέρειας.

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 5 παρ. 2 του Ν.1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η με αρ. πρωτ. 190360/12//15-2-13 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με ΑΔΑ: ΒΕΤ47Λ7-ΧΟ0 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (σε ανανέωση της υπ΄αρ. πρωτ. 67242/23-11-07 ΑΕΠΟ) του συνεργείου επισκευής και συντήρησης μηχανικών και ηλεκτρικών μερών αυτοκινήτων του ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΛΟΥΚΑ, Παν. Τσαλδάρη 12, Μελίσσια, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).

Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010).

Ανακοίνωση Επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων Κτηματολογίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 Κατά των Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων & Διαγραμμάτων

 ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

      

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ANAK EPITROPH ENSTASEON.pdf)ANAK EPITROPH ENSTASEON.pdf[ ]37 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (kthm1.jpg)kthm1.jpg[ ]328 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (kthm2.jpg)kthm2.jpg[ ]311 kB
Περισσότερα: Ανακοίνωση Επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων Κτηματολογίου
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies