Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με ΣΟΧ τρίμηνης διάρκειας στην Πυρασφάλεια του Δήμου Πεντέλης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Πεντέλης (Δ/νση: Καλαμβόκη 2α Μελίσσια τηλ: 2132140627 και 2132050079) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία επτά εργασίμων (7) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, ήτοι από 12/6/2018 έως και 20/6/2018

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Anak-TRIMHNA-pyrasfaleia-Jun2018.pdf)Anak-TRIMHNA-pyrasfaleia-Jun2018.pdf[ ]193 kB