Γνωστοποίηση Υποβολής Αιτήσεων Πρόσληψης 5 Εργατών (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ)

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 5 ΕΡΓΑΤΩΝ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ)                                                                                                                                             

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:      ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Top