Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση - Έκδοση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων

Υπενθυμίζουμε  στους ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του  Δήμου Πεντέλης ότι για να λειτουργήσουν μουσική εντός και εκτός  των επιχειρήσεων τους είναι απαραίτητη η έκδοση της αντίστοιχης άδειας από το Δήμο σύμφωνα με το ανωτέρω  σχετικό.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση σας.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ANAKOINOSH GIA AEPI.pdf)ANAKOINOSH GIA AEPI.pdf[ ]36 kB

Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα "Κοινωφελής Εργασία" - κατηγορία ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

Στις 24-9-2013 εκδόθηκε η πρώτη από τις τέσσερις Δημόσιες Προσκλήσεις που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε δημόσιους φορείς (Επιβλέποντες Φορείς).

Η πρώτη Δημόσια Πρόσκληση αφορά στην δημιουργία 10.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης,  ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε δήμους και περιφέρειες της χώρας.

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης ξεκινά στις 26-9-2013 και λήγει στις 11-10-2013 και ώρα 12η μεσημβρινή και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των Κ.Ε.Π., στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Ο άνεργος υποβάλλει μία (1) μόνο ηλεκτρονική αίτηση έχοντας τη δυνατότητα να επιλέξει μέχρι και τρεις (3) επιβλέποντες φορείς κατά σειρά προτίμησης.

- Για το Δήμο Πεντέλης έχουν εγκριθεί δεκατρείς (13) θέσεις ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων οι οποίες θα τοποθετηθούν σε τομείς δραστηριότητας και περιοχές του αρμοδιότητας του μετά την επιλογή τους από τον ΟΑΕΔ.-

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

  1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
  2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
  3. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  4. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  5. άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!

      Υποχρέωση   προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν:

 α.   οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών,

 β.   οι άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και   τεχνολογικού τομέα που δεν ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις υπόλοιπες   κατηγορίες και

 γ.   οι άνεργοι όλων των ανωτέρω κατηγοριών οι οποίοι έχουν εξαρτώμενα ανήλικα   τέκνα

Οι ωφελούμενοι  επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης, τα οποία είναι τα εξής:

  1.      Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες,
  2.      Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες,
  3.      Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό,
  4.      Ηλικία και
  5.      Αριθμός ανήλικων τέκνων.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων σε αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, www.oaed.gr, όπου εκδόθηκε η Δημόσια Πρόσκληση.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Anakoinosi_EnarxisKoinofelousProgram5minon.pdf)Anakoinosi_EnarxisKoinofelousProgram5minon.pdf[ ]70 kB

Ανακοίνωση για τα σημεία πώλησης προϊόντων καπνού

Πληροφορούμε τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων Δήμου Πεντέλης ότι κοινοποιήθηκε η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τα σημεία πώλησης καπνού.

Σας γνωρίζουμε σε εφαρμογή της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (για τον έλεγχο του καπνού), εκδόθηκε ο Νόμος 3730/23.12.2008, για την προστασία των ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά.

Σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο, απαγορεύεται η διαφήμιση και πώληση προϊόντων καπνού σε χώρους υπηρεσιών υγείας, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου, στα κυλικεία των ιδρυμάτων και των Υπηρεσιών τους και σε χώρους παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και παιχνιδιών τεχνητής νοημοσύνης.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, απαγορεύεται η τοποθέτηση προϊόντων καπνού σε προθήκες καταστημάτων, εξαιρουμένων των καταστημάτων αφορολογήτων ειδών, των περιπτέρων και των καταστημάτων που πωλούν αποκλειστικά προϊόντα καπνού.

Περισσότερα: Ανακοίνωση για τα σημεία πώλησης προϊόντων καπνού

2η συγκέντρωση σχολικών ειδών ενίσχυσης των μαθητών

Το Σάββατο 14/9/2013 απο 10:00 έως 13:00

συνεργεία του Εθελοντικού Κλιμακίου Πολιτικής Προστασίας θα αναμένουν τις προσφορές σας στα σημεία:

Δ.Κ. Μελισσίων: Πλατεία Αγ. Γεωργίου έναντι Πνευματικού Κέντρου

Δ.Κ. Νέας Πεντέλης: Πλατεία Νέας Πεντέλης έναντι Πολιτιστικού Κέντρου

Δ.Κ. Πεντέλης: Πλατεία Χαραυγής προ του Δημοτικού Καταστήματος

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (anak sygk 2 sxolika.pdf)anak sygk 2 sxolika.pdf[ ]105 kB

5ος Αγώνας Greece Race for the Cure

Σας ενημερώνουμε ότι, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», όπως κάθε χρόνο (απ΄το 2009), διοργανώνει και φέτος στις 29/9/2013, στο Ζάππειο, τον συμβολικό Αγώνα Δρόμου και Περίπατο ενάντια στον καρκίνο του μαστού: «5ος Αγώνας Greece Race for the Cure».

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (anak 5o GR RACE FOR THE CURE.pdf)anak 5o GR RACE FOR THE CURE.pdf[ ]53 kB
Περισσότερα: 5ος Αγώνας Greece Race for the Cure
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies