Ανακοινώσεις

Πίνακες προσληπτέων για Δίμηνη απασχόληση

                                                                  

Παράκληση του Δήμου Πεντέλης προς τους Δημότες να μην αφήνουν απορρίμματα κατά τη διάρκεια της απεργίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ

 

Εξ αιτίας των κινητοποιήσεων των εργαζομένων της ΠΟΕ-ΟΤΑ στον τομέα της καθαριότητας του πρασίνου και του ηλεκτροφωτισμού, είναι ενδεχόμενο να παρουσιαστούν προβλήματα στην αποκομιδή των απορριμμάτων. 

Περισσότερα: Παράκληση του Δήμου Πεντέλης προς τους Δημότες να μην αφήνουν απορρίμματα κατά τη διάρκεια της...

Πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου, ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

Η Δήμαρχος Πεντέλης γνωστοποιεί την πρόσληψη μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 08-10-2019
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : 14-10-2019

 

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies