Ανακοινώσεις

Διανομή αλατιού από το Δήμο Πεντέλης για αντιμετώπιση τυχόν παγετού

Σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων που λόγω παγετού, απαιτούν χρήση αλατιού, οι πολίτες μπορούν να το προμηθευτούν:

  • Στα Μελίσσια την πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως (Πλατεία Μαγγίνα)
  • Στη Νέα Πεντέλη στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Προφήτη Ηλία, πλησίον του Κέντρου Επιχειρήσεων του Δήμου Πεντέλης.
  • Στην Πεντέλη, στην πλατεία της Αγίας Τριάδας.

Το τηλέφωνο του Κέντρου Επιχειρήσεων του Δήμου, είναι  210 – 8040580 και σε αυτό μπορείτε να απευθυνθείτε για οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρξει.

 

 

Χώροι φιλοξενίας για την προστασία των πολιτών από ακραία καιρικά φαινόμενα

Σήμερα Πέμπτη 6/2 και αύριο Παρασκευή 7/2 λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών που προβλέπει η ΕΜΥ, οι χώροι φιλοξενίας για την προστασία των πολιτών από ακραία καιρικά φαινόμενα θα είναι οι εξής:

α. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου)

Καλαμβόκη 2Α, Μελίσσια- τηλ.2132050000

Ώρες λειτουργίας: 08:00-14:30 και 16:30-20:30

 

β. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων)

Ηγουμένου Μακρυγιάννη 2, Πεντέλη, τηλ 213 2140600 Ώρες λειτουργίας : 8:00-14:30 και 16:30-20:30

 

γ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

Αγ. Παρασκευής 22, Νέα Πεντέλη, τηλ.2132140500, Ώρες λειτουργίας : 8:00-14:30 και 16:30-20:30

 

Ο Δήμος Πεντέλης καλεί τους πολίτες να κάνουν χρήση της δυνατότητας που έδωσε η Κυβέρνηση να δηλώσουν μέχρι 31/3/2020 τα ορθά τετραγωνικά τους στο Δήμο χωρίς πρόστιμα ή προσαυξήσεις

Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος σοβαρών προστίμων σε μελλοντική ηλεκτρονική διασταύρωση με τα στοιχεία των ΔΟΥ

 Με νομοθετική ρύθμιση, παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων έως τις 31.3.2020, να προβούν στους Δήμους σε οικειοθελή δήλωση των πρόσθετων τετραγωνικών των ακινήτων τους, χωρίς πρόστιμα και αναδρομικά. Έτσι κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου που έχει δηλωμένο στο Δήμο το ακίνητό του με μικρότερο εμβαδόν από το πραγματικό, μπορεί να το διορθώσει χωρίς την επιβολή προστίμων για προσαυξήσεων.

Η ρύθμιση αυτή περιλαμβάνει όλους τους φόρους και τέλη προς τους ΟΤΑ (τέλη καθαριότητας και φωτισμού, ΤΑΠ, δημοτικός φόρος κ.α.).  Η ρύθμιση και αφορά όλα τα ακίνητα, ήτοι κατοικίες, καταστήματα, γραφεία, αποθήκες, βοηθητικούς και κοινόχρηστους χώρους κτιρίων και πολυκατοικιών, βιοτεχνικούς και βιομηχανικούς και ακαλύπτους χώρους, νόμιμα ή τακτοποιημένα αυθαίρετα.

Παρέχεται δε προθεσμία εκ νέου ή αρχικής δήλωσης για τον καθορισμό επιφανείας ή/και της χρήσης ακινήτου για τον υπολογισμό οφειλόμενων τελών, φόρων και εισφορών, τα οποία εισπράττονται υπέρ ΟΤΑ.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων αυτών είναι μέχρι την 31η Μαρτίου 2020, ενώ η πληρωμή των πρόσθετων εμβαδών έχει ήδη ξεκινήσει 1.1.2020.

Αν με βάση τη δήλωση αυτή βρεθούν και εντοπιστούν διαφορές σε παρελθόντα έτη και δηλώσεις η χρέωση που θα επέλθει θα ξεκινά από 1 Ιανουαρίου του 2020 και μετά.

Δηλαδή αν αλλαχτούν τα τετραγωνικά μέτρα βάσει των οποίων επιβαρύνονται τα Δ.Τ., ο Δ.Φ. και ο Τ.Α.Π. δεν θα υπάρξει καμία επιβάρυνση ή πρόστιμο. Η χρέωση όλων αυτών των τελών με βάση τα σωστά τετραγωνικά μέτρα που θα δηλωθούν θα ξεκινήσει από για κάθε δήμο από 1 Ιανουαρίου του 2020.

Με βάση τα παραπάνω ο Δήμος Πεντέλης καλεί τους ενδιαφερόμενους πολίτες να προβούν στη διόρθωση των τετραγωνικών των ακινήτων τους, προκειμένου να τύχουν της ευνοϊκής ρύθμισης.

Οι δηλώσεις αυτές πρέπει να υποβληθούν στην Υπηρεσία Εσόδων του Δήμου στο Δημαρχείο Πεντέλης, Καλαμβόκη 2Α, Μελίσσια, στον 1ο όροφο (τηλ. 2132050061). 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν και να συνυποβάλλουν:

  • Φωτοτυπίες από τον τίτλο ιδιοκτησίας τους
  • Τον τίτλο τακτοποίησης (αν υπάρχει)
  • Το Ε9 τους από το οποίο προκύπτει και το ΑΦΜ τους,
  • Πρόσφατο λογαριασμό ρεύματος
  • Την αστυνομική ταυτότητά τους
Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Aitisi_Tetragwnika.pdf)Aitisi_Tetragwnika.pdf[ ]43 kB
Περισσότερα: Ο Δήμος Πεντέλης καλεί τους πολίτες να κάνουν χρήση της δυνατότητας που έδωσε η Κυβέρνηση να...

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με ΣΟΧ, δίμηνης διάρκειας - επαναπροκήρυξη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Πεντέλης (Δ/νση: Καλαμβόκη 2α Μελίσσια Τ.Κ 15127 τηλ: 2132050078 και 2132050088) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία τριών εργασίμων (3) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, ήτοι από 28.01.2020 έως και 30.01.2020.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (neaprokirixi_2mina_SOX_2020.pdf)neaprokirixi_2mina_SOX_2020.pdf[ ]186 kB

Διακοπή μαθημάτων στο 1ο-6ο και 3ο-5ο Νηπιαγωγεία Μελισσίων (28-30/1) προκειμένου να προφυλαχθούν οι μαθητές από τον ιό της εποχικής γρίπης

ΑΠΟΦΑΣΗ 73

Θέμα: Διακοπή μαθημάτων στο 1ο-6ο και 3ο-5ο Νηπιαγωγεία Μελισσίων 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 75 παρ. Ι περιπτ. στ υποπερίπτ. 27 του Ν. 4363/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010.
2. Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 201/1998.
4. Την με αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.4133 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Οδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης στις Σχολικές Μονάδες και φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες»
5. Το με αρ. πρωτ. 09/27-1-2020 έγγραφο των προϊσταμένων Διεύθυνσης του 3ου και 5ου Νηπιαγωγείων Μελισσίων
6. Το από 27/1/2020 ηλεκτρονικό μήνυμα των προϊσταμένων Διεύθυνσης των 1ου και 6ου Νηπιαγωγείων Μελισσίων
7. Τις έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν λόγω της εποχικής γρίπης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη διακοπή των μαθημάτων από την 28/1/2020 έως και την 30/1/2020 προκειμένου να προφυλαχθούν οι μαθητές από τον ιό της εποχικής γρίπης στα 1ο-6ο και 3ο-5ο Νηπιαγωγεία Μελισσίων. 

Τα υπόλοιπα Σχολεία του Δήμου θα λειτουργήσουν κανονικά.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Diakopi_Mathimatwn_28300120.pdf)Diakopi_Mathimatwn_28300120.pdf[ ]150 kB
Περισσότερα: Διακοπή μαθημάτων στο 1ο-6ο και 3ο-5ο Νηπιαγωγεία Μελισσίων (28-30/1) προκειμένου να προφυλαχθούν...
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies