Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για τη μεταφορά συλλόγων και αθλητικών ομάδων

 Σας γνωρίζουμε ότι με το σχετικό απαγορεύτηκε η μεταφορά αθλητικών ομάδων (ερασιτεχνικών, επαγγελματικών και κατά περίσταση συγκροτούμενων) σε οποιαδήποτε διοργάνωση (επίσημη ή ανεπίσημη), μελών ιδιωτικών συλλόγων, πολιτιστικών συλλόγων, επιστημονικών ομάδων και μελών οποιονδήποτε οργανώσεων με μεταφορικά μέσα (ημιφορτηγά, λεωφορεία κλπ.) του Δήμου εντός και εκτός των ορίων του Δήμου.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να μην υποβάλλετε σχετικά αιτήματα.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (AnakDPE_Metafora.pdf)AnakDPE_Metafora.pdf[ ]63 kB

Ανακοίνωση διακοπής λειτουργίας τμήματος εξυπηρέτησης αλλοδαπών

Σας ενημερώνουμε ότι από 9/9/2013 διακόπτεται και αναστέλλεται πλήρως από τους Δήμους της χώρας  η λειτουργία των τμημάτων   εξυπηρέτησης Αλλοδαπών.

Το γραφείο αλλοδαπών του Δήμου , στην Νέα Πεντέλη  θα εξακολουθήσει να λειτουργεί και να δέχεται αιτήσεις μέχρι την έναρξη (9/9/2013) λειτουργίας των σημείων « υπηρεσιών μίας στάσης » .

Μετά την ανωτέρω ημερομηνία οι αιτήσεις για χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής καθώς και η επίδοση των βεβαιώσεων,  θα γίνονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις και τα Τμήματα των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που θα ονομάζονται πλέον « υπηρεσίες μίας στάσης ».

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (anak gia allodapon.pdf)anak gia allodapon.pdf[ ]27 kB

Πίνακας Προσληπτέων με δίμηνη σύμβαση

Επισυνάπτεται αναρτημένο αρχείο με ΑΔΑ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΒΕΖΖΩΞ3-ΠΔΥ.pdf)ΒΕΖΖΩΞ3-ΠΔΥ.pdf[ ]60 kB

Ανακοίνωση για τη λαϊκή αγορά στη ΔΚ Νέας Πεντέλης

Θέμα : Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης

Σχετ.  Το με αριθμ. πρωτ. 13924/11.6.2013  έγγραφο του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής .

 

Πληροφορούμε τους κατοίκους   της δημοτικής κοινότητας Νέας Πεντέλης, ότι σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό,  από τις  6.7.2013 έως 31.10.2013 και κάθε Σάββατο, θα λειτουργεί η λαϊκή αγορά στην οδό Γ. Παπανδρέου  και στις κάθετες προς αυτή  οδούς  και παρόδους.   

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (anak dpe 180613.pdf)anak dpe 180613.pdf[ ]72 kB

Ανακοίνωση Κέντρου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας

Το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΚΕ.Α.ΕΠ.)

 

Ανακοινώνει την επαναπροκήρυξη των ανακοινώσεων υπ' αριθμ.  ΚΟΧ.Π 17.903/2/2013, ΚΟΧ.Π.17.907/2/1013, ΚΟΧ.Π 17.901/2/2013, σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην Περιφέρεια Αττικής» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 

 

Επισυνάπτεται η αναλυτική ανακοίνωση

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (keap anakoinosi.pdf)keap anakoinosi.pdf[ ]78 kB
Top