Βραβεία "Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας"

Ο Διαδημοτικός Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (Σύνδεσμος 21 ΟΤΑ)

και ο Δήμος Πεντέλης

σας προσκαλούν σε εκδήλωση που διοργανώνουν

για την απονομή των βραβείων "Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας" στα σχολεία των Δήμων-Μελών

την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 και ώρα 19:00

στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Γυμνασίου-Λυκείου Ν. Πεντέλης (Μεσολογγίου και Παναγούλη)...

Pr_VraveiaPerivallon_SBAP_Exof  Pr_VraveiaPerivallon_SBAP

                                       Γιώργος Κουράσης                                                              Δημήτρης Στεργίου-Καψάλης

          Πρόεδρος Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων                                                Δήμαρχος Πεντέλης

Top