Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση σιδερένιων λαμαρινών, θυρών, κάγκελων στο Λύκειο Μελισσίων

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 22/01/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του ΝΠΔΔ, στην διεύθυνση Υψηλάντου 7 & Παναγούλη Μελίσσια Τ.Κ. 15127. 

Πληροφορίες δίνονται από την έδρα του ΝΠΔΔ στο τηλέφωνο 210 6096930, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνος κ. Καψάλης Μιχάλης.

Top