Διαγωνισμός για την προμήθεια ασφαλτικού μίγματος και άλλων ειδών

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Οδός Καλαμβόκη 2α-Μελίσσια στις 23 Φεβρουαρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Top