Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια παστεριωμένου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Πεντέλης

 

 Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ορίζεται η 27η Ιουνίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ

Top