Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχής υπηρεσιών μηχανολόγου για την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας των κτιρίων των παιδικών σταθμών του ΟΚΠΑ Δήμου Πεντέλης

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 11/06/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του ΝΠ, στην διεύθυνση Σκιάθου 5 & Μπακογιάννη 1
Μελίσσια Τ.Κ. 15127. Πληροφορίες δίνονται από την έδρα του ΝΠ στο τηλέφωνο 2108100884, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνη κ. Καριπίδου Μαρία.

Top