Προσκλήσεις Συνεδριάσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΠΑΘ

Καλείστε να προσέλθετε στην 1η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στις  19 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του καταστήματος του Ν.Π. (Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο) στην οδό Υψηλάντου 7 & Αλ. Παναγούλη, Μελίσσια, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 240, παρ. 2 και 234, παρ. 1 του ν. 3463/06 καθώς και των άρθρων 65 και 67 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (1η 2019 Πρόσκληση ΔΣ ΟΠΑΘ.pdf)1η 2019 Πρόσκληση ΔΣ ΟΠΑΘ.pdf[ ]147 kB

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ΗΣ/21-2-2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στην 4η/2019  τακτική  δημόσια  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής,  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  (Καλαμβόκη 2Α  Μελίσσια 151 27)  στις  21  του  μηνός  Φεβρουαρίου  2019,   ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  08.30΄,  για συζήτηση  και  λήψη  απόφασης   σύμφωνα με  το άρθρο 75 του Ν. 3852/7-6-2010

Πρόσκληση 2ης σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στην 2η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις 12 του μηνός Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf[ ]174 kB

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ΗΣ/29-1-2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στην 3η/2019  τακτική  δημόσια  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής,  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  (Καλαμβόκη 2Α  Μελίσσια 151 27)  στις  29  του  μηνός  Ιανουαρίου  2019,   ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  08.30΄

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Καλαμβόκη 2Α , την Δευτέρα 28 Ιανουαρίου  2019 και ώρα 18:15, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ΗΣ 2019.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ΗΣ 2019.pdf[ ]115 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies