Προσκλήσεις Συνεδριάσεων

Πρόσκληση 23ης συνεδρίασης Ο.Ε. 2018

Καλείστε να προσέλθετε στην 23η/2018  τακτική  δημόσια  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής,  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  (Καλαμβόκη 2Α  Μελίσσια 151 27)  την  25η  του  μηνός  Σεπτεμβρίου  2018,   ημέρα  Tρίτη  και  ώρα  08.30΄

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi_23is_synedriasis_oe_2018.pdf)prosklisi_23is_synedriasis_oe_2018.pdf[ ]40 kB

Πρόσκληση 15ης συνεδρίασης ΔΣ 2018

Καλείστε να προσέλθετε στην 15η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις 17 του μηνός Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi_15is_synedriasis_ds_2018.pdf)prosklisi_15is_synedriasis_ds_2018.pdf[ ]49 kB

Πρόσκληση 8ης συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. 2018

Καλείστε να προσέλθετε στην 9η/2018 τακτική δημόσια συνεδρίαση της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  (Καλαμβόκη 2Α - Μελίσσια 151 27)  στις  19  του  μηνός   Σεπτεμβρίου   2018  ημέρα  Τετάρτη και  ώρα  08.30΄

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi_9is_synedriasis_epz_2018.pdf)prosklisi_9is_synedriasis_epz_2018.pdf[ ]54 kB

Πρόσκληση 16ης συνεδρίασης ΔΣ 2018

Καλείστε να προσέλθετε στην 16η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις 17 του μηνός Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi_16is_dynedriasis_ds.pdf)prosklisi_16is_dynedriasis_ds.pdf[ ]63 kB

Πρόσκληση 22ης συνεδρίασης Ο.Ε. 2018

Καλείστε να προσέλθετε στην 22η/2018  τακτική  δημόσια  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής,  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  (Καλαμβόκη 2Α  Μελίσσια 151 27)  την  13η  του  μηνός  Σεπτεμβρίου  2018,   ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  08:30.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi_22is_synedriasis_oe_2018.pdf)prosklisi_22is_synedriasis_oe_2018.pdf[ ]40 kB
Top