Προσκλήσεις Συνεδριάσεων

Πρόσκληση 10ης συνεδρίασης ΔΣ 2018

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις 21 του μηνός Ιουνίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisiDS102018.pdf)prosklisiDS102018.pdf[ ]106 kB

Πρόσκληση 6ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης 2018

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Καλαμβόκη 2Α , την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 και ώρα 16:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi_6iw_synedriasis_dkm_2018.pdf)prosklisi_6iw_synedriasis_dkm_2018.pdf[ ]33 kB

Πρόσκληση 12ης συνεδρίασης Ο.Ε. 2018

Την  14η  του  μηνός  Ιουνίου  2018,   ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  08.30πμ στην αίθουσα ΔΣ, Καλαμβόκη 2α Μελίσσια

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskl122018oe.pdf)proskl122018oe.pdf[ ]189 kB

Πρόσκληση 8ης συνεδρίασης Σ.Ε. Α΄βάθμιας εκπαίδευσης 2018

Την Πέμπτη 7 Ιουνίου του 2018 και ώρα 16:30  στο Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο Μελισσίων, Υψηλάντου  & Παναγούλη στον 1ο όροφο

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskl-08-2018-asxepitr.pdf)proskl-08-2018-asxepitr.pdf[ ]284 kB

Πρόσκληση 7ης συνεδρίασης Σ.Ε. Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης 2018

Την Τρίτη 5 Ιουνίου 2018, και ώρα 19:00 στο Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο  Μελισσίων, Υψηλάντου 7 & Παναγούλη στον 1ο όροφο

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskl-05-2018-bsxepit.docx)proskl-05-2018-bsxepit.docx[ ]40 kB
Top