Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

25/2018

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "6ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2018"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apofasi_25_ΑΔΑ_2018.pdf)apofasi_25_ΑΔΑ_2018.pdf[ ]90 kB

26/2018

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "6ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2018"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apofasi_26_ΑΔΑ_2018.pdf)apofasi_26_ΑΔΑ_2018.pdf[ ]53 kB

27/2018

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "6ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2018"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apofasi_27_ΑΔΑ_2018.pdf)apofasi_27_ΑΔΑ_2018.pdf[ ]53 kB

28/2018

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "6ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2018"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apofasi_28_ΑΔΑ_2018.pdf)apofasi_28_ΑΔΑ_2018.pdf[ ]53 kB

29/2018

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "6ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2018"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apofasi_29_ΑΔΑ_2018.pdf)apofasi_29_ΑΔΑ_2018.pdf[ ]200 kB
Top