Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1/2013

Επισυνάπτεται το αρχείο με την Απόφαση της Ε.Π.Ζ. 01/12: Εκλογή Αντιπροέδρου    - Συγκρότηση Επιτροπής σε σώμα. "1ος Πίνακας Αποφάσεων 2013 Ε.Π.Ζ."

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (APOF 1 ΕΠΖ 2013 ADA.pdf)APOF 1 ΕΠΖ 2013 ADA.pdf[ ]101 kB

31/12

Επισυνάπτεται η Απόφαση της Ε.Π.Ζ. 31/2012: Διατύπωση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης με θέμα :«Τοποθέτηση ελαστικών οριοδεικτών για αποτροπή στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Πίνδου (έναντι σχολειού), της  Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων  (Μελέτη υπ’ αριθμ. 22/2012 Δ/νσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης)», όπως αναφέρεται στον "13ος Πίνακας Αποφάσεων 2012 Ε.Π.Ζ."

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApofEPZ 31 12.pdf)ApofEPZ 31 12.pdf[ ]147 kB

30/12

Επισυνάπτεται αρχείο με την Απόφαση της Ε.Π.Ζ. 30/2012: Διατύπωση εισήγησης προς το Δ.Σ. για έκδοση κανονιστικής απόφασης με θέμα "Αμφιδρόμηση της οδού Π.Π. Γερμανού. λόγω λειτουργίας λαϊκής αγοράς επί της οδού Κ. Τσιμπρικίδη της Δ.Κ. Μελισσίων (Μελέτη υπ.αρ.21/2012 ΔΠΕ&ΛΠ)" όπως αναφέρεται στον "13ος Πίνακας Αποφάσεων 2012 Ε.Π.Ζ."

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApofEPZ 30 12.pdf)ApofEPZ 30 12.pdf[ ]208 kB

29/12

Επισυνάπτεται το αρχείο με την Απόφαση της Ε.Π.Ζ. 29/2012: Διατύπωση εισήγησης προς το Δ.Σ. για έκδοση κανονιστικής απόφασης με θέμα "Τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης σε οδούς των Δ.Κ. Μελισσίων και Νέας Πεντέλης (Μελέτη υπ'αρ. 20/12 Δ.Π.Ε.&Δ.Π.)" όπως αναφέρεται στον "13ος Πίνακας Αποφάσεων 2012 Ε.Π.Ζ."

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApofEPZ 29 12.pdf)ApofEPZ 29 12.pdf[ ]289 kB

28/12

Επισυνάπτεται το αρχείο με την Απόφαση της Ε.Π.Ζ. 28/12: Διατύπωση εισήγησης προς το Δ.Σ. για έκδοση κανονιστικής απόφασης με θέμα "Τοποθέτηση φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο Κ. Καραμανλή και 17ης Νοέμβρη της Δ.Κ Μελισσίων (Μελέτη υπ'αρ.19/2012 Δ.Π.Ε. & Λ.Π.)" όπως αναφέρεται στον "13ος Πίνακας Αποφάσεων 2012 Ε.Π.Ζ."

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApofEPZ 28 12.pdf)ApofEPZ 28 12.pdf[ ]276 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies