11ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2018

                                                                 

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          

          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                    

       ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                       

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                                                        Μελίσσια    3-12-2018

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ  11η/30-11-2018  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤHΣ

Α/Α

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

60/2018

1.     Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την μη κοπή δύο (2) δένδρων (ευκαλύπτων) στο πεζοδρόμιο της οδού Καλλέργη 18 της  Δ.Κ. Μελισσίων (Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου).

ΟΜΟΦΩΝΑ

61/2018

2.     Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ενός (1) δένδρου (ευκάλυπτος) στο πεζοδρόμιο της οδού Μακεδονίας 13 της  Δ.Κ. Μελισσίων (Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου).

ΟΜΟΦΩΝΑ

62/2018

3.     Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή δύο (2) δένδρων (πεύκα) στο πεζοδρόμιο της οδού Λόρδου Βύρωνος 19 της  Δ.Κ. Μελισσίων (Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου).

ΟΜΟΦΩΝΑ

63/2018

4.     Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή τριών (3) ημίξερων κλαδεμένων δένδρων (ευκάλυπτοι) στο πεζοδρόμιο της οδού Ζαΐμη 4 της Δ.Κ. Μελισσίων (Εισήγηση  Δ/νσης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου).

ΟΜΟΦΩΝΑ

64/2018

5.     Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ενός (1) δένδρου (κυπαρίσσι) στο πεζοδρόμιο της οδού Παπάγου 46 της  Δ.Κ. Μελισσίων (Εισήγηση  Δ/νσης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου).

ΟΜΟΦΩΝΑ

65/2018

6.     Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ενός (1) δένδρου (πεύκου) στο πεζοδρόμιο της οδού Μακεδονίας 10 της  Δ.Κ. Μελισσίων (Εισήγηση  Δ/νσης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου).

ΟΜΟΦΩΝΑ

66/2018

7.     Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή  ενός (1) δένδρου (πεύκου) στο πεζοδρόμιο της οδού Αίνου 8 της  Δ.Κ. Νέας Πεντέλης (Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου

ΟΜΟΦΩΝΑ

67/2018

8.     Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την μη κοπή ενός (1) δένδρου (πεύκου) στο πεζοδρόμιο της οδού Τσοτάκου 8 της  Δ.Κ. Νέας Πεντέλης (Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου).

ΟΜΟΦΩΝΑ

68/2018

9.     Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ενός (1) δένδρου (πεύκου) επί της οδού Μονής Κύκκου 4 της  Δ.Κ. Νέας Πεντέλης (Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου).

ΟΜΟΦΩΝΑ

69/2018

10.  Παραχώρηση πλατείας Αγίου Γεωργίου της Δ.Κ. Μελισσίων στο 1ο Σύστημα Δασοπροσκόπων Πεντέλης την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018.

ΟΜΟΦΩΝΑ

70/2018

11.  Παραχώρηση πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου στο 1ο Σύστημα Δασοπροσκόπων Πεντέλης το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018.

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

12.  Παραχώρηση πλατείας Αγίου Γεωργίου της Δ.Κ. Μελισσίων στο ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης» από 1 Δεκεμβρίου 2018 έως 15 Ιανουαρίου 2019.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

13.  Παραχώρηση πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου της Δ.Κ. Ν. Πεντέλης στο ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης» από 1 Δεκεμβρίου 2018 έως 15 Ιανουαρίου 2019.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

14.  Παραχώρηση πλατείας Αγίας Τριάδας της Δ.Κ. Πεντέλης στο ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης» από 1 Δεκεμβρίου 2018 έως 15 Ιανουαρίου 2019.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

                                                              

 

                                                                    Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                                                      ΣΤΕΡΓΙΟΥ – ΚΑΨΑΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies