12ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2018

                                                                 

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          

          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                    

       ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                       

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                                                        Μελίσσια   10-12-2018

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ  12η/5-12-2018  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤHΣ

Α/Α

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 

71/2018

 

1.   Παραχώρηση πλατειών Αγίου Γεωργίου της Δ.Κ. Μελισσίων, Ηρώων  Πολυτεχνείου της Δ.Κ. Νέας  Πεντέλης και Αγίας Τριάδας της Δ.Κ. Πεντέλης  στο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης» για την οργάνωση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

                                                              

 

                                                                    Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                                                      ΣΤΕΡΓΙΟΥ – ΚΑΨΑΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies