1ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2019

                                                                 

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          

          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                    

       ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                       

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                                                        Μελίσσια   4-2-2019

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ  1η/31-1-2019  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤHΣ

Α/Α

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 

1/2019

 Σύνταξη Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2018 για  υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και έγκριση. 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

2/2019

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη κανονιστικής απόφασης  σχετικά  με  τον καθορισμό ή μη θέσεων υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου στα διοικητικά όρια του Δήμου Πεντέλης (Εισήγηση Δ/νσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης).

ΟΜΟΦΩΝΑ

3/2019

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη τελικής απόφασης τροποποίησης σχεδίου στο Ο.Τ. 33 της Δ.Κ. Πεντέλης (Εισήγηση Δ/νσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης).

ΟΜΟΦΩΝΑ

4/2019 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ενός (1) δένδρου (πεύκου) στο πεζοδρόμιο επί της οδού 25ης Μαρτίου 56 της Δ.Κ. Νέας Πεντέλης (Εισήγηση Δ/σης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου). ΟΜΟΦΩΝΑ
5/2019 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ενός (1) ξερού δένδρου (κυπαρισσιού)  εντός της Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου της Δ.Κ. Νέας Πεντέλης (Εισήγηση Δ/σης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου). ΟΜΟΦΩΝΑ
6/2019 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ενός (1) δένδρου (πεύκου)  στο πεζοδρόμιο επί της οδού Παφλαγόνων 16 της Δ.Κ. Νέας Πεντέλης (Εισήγηση Δ/σης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου). ΟΜΟΦΩΝΑ
7/2019 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ενός (1) δένδρου (λεύκας) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αγίου Ιωάννου 7 της Δ.Κ. Μελισσίων (Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου). ΟΜΟΦΩΝΑ
8/2019

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την μη κοπή ενός (1) δένδρου (κυπαρίσσι) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αραχώβης στη συμβολή της με την οδό Τροίας της Δ.Κ. Μελισσίων (Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου).

ΟΜΟΦΩΝΑ
9/2019 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την μη κοπή ενός (1) δένδρου (πεύκου) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Σωκράτους 19Α της Δ.Κ. Μελισσίων (Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου). ΟΜΟΦΩΝΑ
10/2019 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την  κοπή ενός (1) δένδρου (πεύκου) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Δούκισσας Πλακεντίας 14 της Δ.Κ. Μελισσίων (Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου). ΟΜΟΦΩΝΑ
11/2019 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή  ενός (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Λόρδου Βύρωνα 7 της Δ.Κ. Μελισσίων (Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου). ΟΜΟΦΩΝΑ
12/2019 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή  τριών (3) δένδρων (πεύκων) επί του οδοστρώματος στο μέσο της οδού Κατσαντώνη, στη συμβολή της με την οδό Παπαφλέσσα της Δ.Κ. Πεντέλης (Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου). ΟΜΟΦΩΝΑ

                                                              

 

                                                                    Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                                                      ΣΤΕΡΓΙΟΥ – ΚΑΨΑΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies